ERN GENTURIS: zeldzame erfelijke tumorsyndromen

Erfelijke tumorsyndromen zijn stoornissen waarbij mensen door erfelijke genetische mutaties meer risico lopen op tumoren. Soms hebben patiënten 100% kans om gedurende hun leven kanker te krijgen.

Engelstalige ERN GENTURIS website: genturis.eu.

Aandoeningen

ERN GENTURIS richt zich op de volgende aandoeningen, en heeft een werkgroep voor elk van de onderstaande vier (clusters van) aandoeningen:

  • Neurofibromatose
  • Lynch syndroom en polypose
  • Erfelijke borst- en ovariumkanker
  • andere zeldzame kankers, voornamelijk kwaadaardig

Voor nadere onderverdeling, zie de website genturis.eu.

Overstijgende werkgroepen

ERN GENTURIS heeft de volgende overstijgende werkgroepen:

  • Coördinatie en management
  • Organisatie van zorg
  • Uitkomstmaten en kwaliteitscontrole
  • Educatie, training en ontwikkeling
  • Dataregistratie, biobanking en funding
  • Samenwerking, communicatie, disseminatie, patiënt-empowerment
Coördinator

ERN GENTURIS heeft een Nederlandse coördinator:

Prof. Nicoline Hoogerbrugge
Radboud Universitair Medisch Centrum
Nijmegen

Bestuurlijke organisatie

Voor de verdere bestuurlijke organisatie, zie de website van ERN GENTURIS.

Contact

Contact verloopt via e-mail: genturis@radboudumc.nl

ePAG vertegenwoordigers

In ePAG ERN GENTURIS zijn geen Nederlanders vertegenwoordigd.

Voor de overige ePAG-leden, zie de website van ERN GENTURIS.

Europees ePAG contactpersoon is Tamara Hussong Milagre, afgevaardigd door (EVITA).
E-mail : tamara.milagre@evitacancro.org.

 

Nederlandse patiëntenorganisaties

Voor een overzicht van Nederlandse patiëntenorganisaties die wat betreft hun aandoeningen onder ERN GENTURIS vallen, zie zichtopzeldzaam.nl.

Nederlandse expertisecentra

Voor een overzicht van Nederlandse ECZA aangesloten bij ERN GENTURIS, zie zichtopzeldzaam.nl.

Home Europa ERN's ERN overzicht ERN GENTURIS