Europese Referentienetwerken (ERN's)

Europese Referentienetwerken (ERN's) zijn Europese netwerken van expertisecentra zeldzame aandoeningen (hierna: expertisecentra). Hieraan zijn medische experts en onderzoekers verbonden die kennis bezitten over een specifieke zeldzame ziekte of zeer gespecialiseerde behandeling, in de hele Europese Unie.

ERN's zijn zorgnetwerken die de toegang tot diagnose, zorg en behandeling voor zeldzame aandoeningen verbeteren. Ze doen dit door hun deskundigheid, kennis en middelen te delen.

Er zijn 24 ERN's. In het ERN overzicht staan de ERN's genoemd met alle relevante informatie.

Home Europa ERN's