Aansluiting bij de ERN vanuit Nederland

De Europese criteria en de Nederlandse overheidscriteria om erkend te worden als expertisecentrum voor zeldzame aandoeningen zijn nauw met elkaar verbonden. Een voorbeeld: door de ERN’s worden voor bepaalde aandoeningen minimum aantallen patiënten vastgesteld. Deze aantallen gelden vervolgens ook in Nederland om als expertisecentrum erkend te kunnen worden. De erkenning voor een Nederlands expertisecentrum geldt voor een termijn van 5 jaar. In de Beleidsvisie Expertisecentra Zeldzame Aandoeningen (2021) vind u meer informatie.

Associated partner

Ook bestaat de mogelijkheid om als ‘associated partner’ deel uit te maken van een ERN.  Daarvoor gelden minder strenge eisen dan voor deelname als expertisecentrum. Dat geldt bijvoorbeeld voor centra in landen die te klein zijn om aan de criteria te voldoen. Er zijn geen Nederlandse ‘associated partners’.

Home Europa ERN's Aansluiting bij de ERN vanuit Nederland