Europa

Als het gaat om zeldzame aandoeningen, is Europees beleid van groot belang voor Nederland. Speerpunt daarbij is samenwerking in zogenaamde Europese Referentienetwerken (ERN's) en de daaraan verbonden European Patient Advocacy Groups (ePAG's).

Home Europa