Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek is belangrijk om de behandeling van zeldzame aandoeningen te verbeteren. Medisch-wetenschappelijk onderzoek heeft drie doelen:

 • betere behandelingen van ziekten te vinden.
 • meer over een aandoening of de werking van het lichaam te weten.
 • betere manieren te vinden om aandoeningen op te sporen of vast te stellen.

Er zijn veel verschillende vormen van wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld:

 • Behandelingen of medicijnen met elkaar vergelijken.
  Dat kan bijvoorbeeld door verschillende patiënten die meedoen aan een onderzoek verschillende behandelingen of medicijnen te geven en dan te kijken welke het beste is.
 • Het registreren van gegevens van patiënten.
  Dat kan met gegevens die zijn vastgelegd tijdens de behandeling van de patiënt. Het kan ook gaan om gegevens die speciaal voor onderzoek zijn verzameld.

Tenslotte, meer algemene informatie over:

Drie soorten van wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek wordt ook wel ingedeeld in drie domeinen:

 1. Fundamenteel onderzoek.

Dit richt zich op de basismechanismen en leidt tot ontdekkingen die bijdragen aan een beter begrip van hoe iets werkt. Fundamenteel onderzoek bevordert de wetenschappelijke kennis en medische innovatie door ons begrip van bijvoorbeeld genen, moleculen, cellen, systemen en complexe gedragingen uit te breiden.

Deze fundamentele kennis vormt vaak de basis voor andere onderzoekers om ontdekkingen te doen rond een ziekte of aandoening.

BBMRI-ERIC is het Europees Research Infrastructuur Consortium voor onderzoek met biomaterialen

 1. Translationeel onderzoek

Translationeel onderzoek vertaalt de resultaten uit fundamenteel onderzoek naar toepassing in de praktijk. Je kan het omschrijven als een brug tussen het laboratorium en de patiënt.

EATRIS-ERIC is de Europese infrastructuur voor translationeel onderzoek in de geneeskunde.

 1. Klinisch onderzoek

Studies die zich richten op de oorzaken van aandoeningen bij mensen worden klinisch onderzoek genoemd. Het onderzoek heeft als doel om de factoren die bijdragen aan een bepaalde aandoening te identificeren, of een mogelijke therapie voor patiënten te ontwikkelen.

ECRIN-ERIC is de Europese infrastructuur voor multinationale klinische trials.

Patiënten hebben een belangrijke rol bij wetenschappelijk onderzoek

Het is van groot belang dat patiënten, hun naasten en patiëntvertegenwoordigers meedenken over wetenschappelijk onderzoek. Dat kan al beginnen met het maken van een ‘onderzoeksagenda’, waar wordt vastgesteld wat er onderzocht dient te worden.

Over andere vormen van participatie in onderzoek is op verschillende plaatsen informatie te vinden:

De website Participatiekompas van PGO Support is de wegwijzer naar patiëntenparticipatie vol praktische handvatten en inspirerende voorbeelden. Voor onderzoekers, zorgverleners, beleidsmakers, financiers en patiëntenorganisaties.

De Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) hebben een themagroep Patiëntenparticipatie met handige tools.

De Patientenfederatie Nederland besteedt aandacht aan patiëntenparticipatie op collectief niveau. Hiermee bedoelen ze de deelname van patiënten en patiëntenvertegenwoordigers die invloed uitoefenen in onderzoek.

ZonMw beschrijft participatie als de samenwerking van onderzoekers en projectleiders met ervaringsdeskundigen en andere belanghebbenden, zoals mantelzorgers en zorgverleners. Ook besteedt het aandacht aan burgerwetenschap.

Participatie wordt ook bevorderd door de instantie die onderzoeksvoorstellen beoordeelt: de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek, CCMO

Zie hier een voorbeeld van een patiëntenorganisatie die zelf participatie bij wetenschappelijk onderzoek organiseert.

Voorbeelden van medisch onderzoek

1. Klinisch onderzoek

Systematisch onderzoek bij één of meer menselijke proefpersonen dat wordt uitgevoerd om de veiligheid of de prestaties van een medisch hulpmiddel te beoordelen. 

 

2. Onderzoek naar betere diagnostiek

Onderzoek naar een snellere en betere diagnostiek gebeurt bijvoorbeeld door het RIVM.
Zij zoeken uit welke vormen van bevolkingsonderzoek effectief zijn.

3. Fundamenteel onderzoek

Fundamenteel onderzoek richt zich op de basismechanismen zoals genen, cellen en moluculen. Dit onderzoek leidt tot ontdekkingen die bijdragen aan een beter begrip van hoe iets werkt. Fundamenteel onderzoek bevordert de wetenschappelijke kennis en medische innovatie door ons begrip van bijvoorbeeld genen, moleculen, cellen, systemen en complexe gedragingen uit te breiden. Deze fundamentele kennis vormt vaak de basis voor andere onderzoekers om ontdekkingen te doen over een ziekte of aandoening.

4. Onderzoek met gegevens – secundair gebruik, biobank, registers

Onderzoek met gegevens is belangrijk, zeker voor mensen met zeldzame aandoeningen. Vaak begint het verkrijgen van kennis over een zeldzame aandoening met het verzamelen van gegevens over het verloop van de aandoening. Die gegevens kunnen worden verzameld in zogenaamde ‘registers’.

Medische gegevens van patiënten over hun behandeling kunnen onder voorwaarden gebruikt worden bij onderzoek. Dit noemt men ‘secundair’ gebruik. Meer informatie daarover op de website van elsi.

Biobanken zijn verzamelingen gegevens die gecombineerd worden opgeslagen samen met lichaamsmateriaal (bijvoorbeeld bloed of stukjes weefsel na operaties). 

Wat doet de VSOP?

De VSOP bevordert medisch-wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling van behandelingen. Dat doet de VSOP door patiënten en patiëntenorganisaties te informeren over onderzoek en door het betrekken van patiënten bij onderzoek.

Het informeren over onderzoek gebeurt bijvoorbeeld in de door de VSOP ingerichte websites over expertisenetwerken

De VSOP werkt mee aan projecten als PedMed, een netwerk van onderzoekers in de kindergeneeskunde

De VSOP bevordert dat patiënten en naasten betrokken worden bij wetenschappelijk onderzoek. Bijvoorbeeld door bij te dragen aan Eupati

De VSOP betrekt patiënten bij een wetenschappelijk onderzoek in de vorm van een ‘patiënten adviesraad’

VSOP draagt bij aan de kindergeneeskunde door kinderen en hun ouders en ook artsen te informeren over wetenschappelijk onderzoek

VSOP logo

Home Thema's Wetenschappelijk onderzoek