Zorg in het buitenland

Wat is belangrijk?

Vergoeding van zorg in het buitenland

Elk EU-land is vrij zijn eigen gezondheidzorg te organiseren en de vergoeding ervan te bepalen. In Nederland wordt alle zorg die onder de Zorgverzekeringswet valt, vergoed. Uw zorgverzekeraar toetst echter of een behandeling in het buitenland wel of niet wordt vergoed. Informeer dus altijd eerst bij uw zorgverzekeraar voordat u start met een behandeling in het buitenland.

Expertisecentra

In Nederland en in andere EU-landen zijn er door de nationale overheid erkende expertisecentra voor een groot aantal zeldzame aandoeningen. Welke expertisecentra voor uw aandoening in Nederland formeel door het ministerie van VWS erkend zijn, kunt u vinden op zichtopzeldzaam.nl. Eventuele expertisecentra voor uw zeldzame aandoening in andere EU-landen, kunt u zoeken op Orphanet.
Raadpleeg uw arts of een expertisecentrum in Nederland ook voor de vraag welke expertisecentra in andere EU-landen gespecialiseerd zijn in de voor u noodzakelijke behandeling.

Europese referentienetwerken

Europese referentienetwerken (ERN’s) zijn samenwerkingsverbanden van ziekenhuizen met expertisecentra voor complexe of zeldzame aandoeningen en aandoeningen waarvoor zeer gespecialiseerde behandelingen nodig zijn. Er zijn inmiddels 24 ERN’s, gespecialiseerd in diverse clusters van zeldzame aandoeningen, zoals botziekten, kankers, nierziekten, oogziekten, huidaandoeningen etc.

ERN’s zijn voor u niet rechtstreeks toegankelijk. Zorgverleners kunnen echter wel uw gegevens, met uw instemming en onder diverse voorwaarden, doorgeven aan het juiste ERN-lid binnen de EU. Ook is het mogelijk dat uw zorgverlener, eventueel sámen met u, een intercollegiaal consult binnen een ERN aanvraagt, bijvoorbeeld voor het stellen van een juiste diagnose of bespreken van de juiste behandeling. Binnen de meeste ERN’s zijn ook patiëntvertegenwoordigers actief. Informatie daarover vindt u op de website van de Europese patiëntenorganisatie voor zeldzame aandoeningen EURORDIS.

Meer informatie over ERN's kunt u vinden op de website van de Europese Commissie. De Europese commissie heeft ook een Engelstalig filmpje op haar website staan, waarmee duidelijk wordt wat een ERN voor mensen met een zeldzame aandoening kan betekenen.

Kwaliteit en veiligheid

Het land waar u de behandeling wilt ondergaan, heeft ook één of meerdere Nationale Contactpunten voor grensoverschrijdende zorg. Een Contactpunt geeft u informatie over de kwaliteits- en veiligheidssystemen die in dat land van toepassing zijn en over de manier waarop zorgaanbieders worden gecontroleerd en gereguleerd. Nationale Contactpunten van de andere EU-landen kunt u vinden op de website van het Nederlandse Nationale Contactpunt.

Uw medisch dossier

Uw buitenlandse zorgverlener is verplicht een medisch dossier van u aan te leggen en bij te houden. Dit is nodig als bewijs dat u in het buitenland behandeld bent (t.b.v. vergoeding van uw kosten), bij eventuele klachten in geval u niet tevreden bent, maar ook voor aansluitende nazorg in Nederland. U heeft het recht op een kopie van en toegang tot uw medisch dossier. Dit is afhankelijk van wet- en regelgeving van het land waarin u behandeld wordt. Raadpleeg het Nationaal Contactpunt grensoverschrijdende zorg voor meer informatie.

Nationaal Contactpunt voor grensoverschrijdende zorg

Elke EU-lidstaat heeft een Nationaal Contactpunt voor grensoverschrijdende zorg. In Nederland is het Nationaal Contactpunt ondergebracht bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Doelstelling van het Nationaal Contactpunt is u in algemen zin te informeren over alle aspecten rondom medische behandelingen in het buitenland. Raadpleeg de website van het Nationaal Contactpunt Grensoverschrijdende zorg voor meer informatie. Raadpleeg ook de website van het Nationaal Contactpunt van het land waar u behandeld wilt worden. Nationale Contactpunten van de andere EU-landen kunt u vinden op de website van het Nederlandse Nationale Contactpunt.