Wet- en regelgeving

Patiënten hebben onder bepaalde voorwaarden recht op door de zorgverzekeraar vergoede zorg en behandeling in het buitenland. De informatie op deze website beperkt zich tot de zorg in EU- en EER-landen (EER-landen zijn EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland).

Voor zorg en behandeling in deze landen en de hierbij behorende vergoeding zijn van toepassing:

1. Europese Verordening (883/2004)

De Europese  verordening (883/2004) betreft de zgn. Coördinatie van socialezekerheidsstelsels.

U kunt op grond van deze verordening vergoeding voor zorg in het buitenland krijgen wanneer:

  • de (in Nederland erkende) behandeling niet, of niet tijdig, bij een gecontracteerde zorgverlener kan plaatsvinden;
  • de zorg onder uw verzekeringsvoorwaarden (polis) valt;
  • de zorgverlener in het buitenland onder het sociale verzekeringsstelsel van zijn land valt (dus géén particuliere zorgverlener is).

Voor zorg in het buitenland moet u altijd vooraf een akkoordverklaring aanvragen bij uw zorgverzekeraar.

2. Europese patiëntenrichtlijn

De Europese patiëntenrichtlijn maakt onder bepaalde voorwaarden mogelijk dat zorgverzekeraars kosten van een behandeling in een EU- of EER land vergoeden. U betaalt de kosten van de behandeling eerst zelf. Vervolgens ontvangt u  de vergoeding van de kosten van uw zorgverzekeraar tot het maximale bedrag dat dezelfde behandeling in Nederland zou kosten. Zijn de zorgkosten in het andere EU-land hoger dan in Nederland? Dan betaalt u het verschil in kosten (de meerkosten) zelf.

Belangrijk is dat u vooraf toestemming vraagt aan uw zorgverzekeraar voor de gewenste zorg en behandeling in het buitenland. Uw zorgverzekeraar kan aangeven hoeveel de vergoeding bedraagt en hoeveel u eventueel zelf moet bijbetalen.

3. Zorgverzekeringswet

Volgens de Nederlandse Zorgverzekeringswet kunt u voor elke behandeling die gedekt wordt door uw (basis)zorgverzekering, naar elk EU- en EER-land. Hiervoor is wel een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist nodig.

De Europese wet- en regelgeving betekent niet dat u uw zorg in het buitenland altijd (volledig) vergoed krijgt. Elk EU-land is vrij zijn eigen gezondheidzorg te organiseren en de vergoeding ervan te bepalen. In Nederland bepaalt uw zorgverzekeraar of uw behandeling in het buitenland wel of niet (volledig) wordt vergoedt! Neem daarom altijd eerst contact op met uw zorgverzekeraar of met het Nationaal Contactpunt voor grensoverschrijdende zorg (NCP). Het NCP geeft algemene informatie aan patiënten die in een ander EU-land een medische behandeling willen ondergaan. Op de website van het NCP vindt u informatie over wat u daarvoor moet doen en hoe u de kosten van die behandeling vergoed kunt krijgen.