Wat komt er bij kijken?

Elk EU-land is vrij zijn eigen gezondheidzorg te organiseren en de vergoeding ervan te bepalen. In Nederland wordt alle zorg die onder de Zorgverzekeringswet valt, vergoed. Uw zorgverzekeraar bepaalt echter of een behandeling in het buitenland wel of niet wordt vergoed. Informeer dus altijd eerst bij uw zorgverzekeraar voordat u start met een behandeling in het buitenland.

Geplande zorg in het buitenland

Wanneer u een zeldzame aandoening heeft en van plan bent een behandeling in het buitenland te ondergaan, is er sprake van ‘geplande’ of ‘verwachte’ zorg. Uw behandelend arts in Nederland en/of het expertisecentrum voor uw zeldzame aandoening kunnen u informeren waar u de gespecialiseerde, noodzakelijke behandeling kunt ondergaan.

Voor deze behandeling heeft u vooraf toestemming nodig van uw zorgverzekeraar. Daarvoor moet u eerst een afspraak maken bij de buitenlandse zorgverlener. Deze buitenlandse zorgverlener moet aangeven wat uw zorgbehoefte is (zgn. ‘indicatiestelling’) en een kostenoverzicht maken voor uw behandeling. Deze stuurt u mee naar de zorgverzekeraar met uw verzoek tot vergoeding van de behandeling in het buitenland (zie uitleg verderop). Het is altijd verstandig dit verzoek medisch te laten onderbouwen door uw Nederlandse zorgverlener. Hij of zij kan de medische noodzaak van uw behandeling aangeven. Vervolgens kan het geruime tijd (weken) duren voordat uw zorgverzekeraar een besluit neemt.

Zorgverzekeraars beoordelen uw verzoek tot behandeling in het buitenland aan de hand van ‘de stand van wetenschap en praktijk’. Dit betekent dat de zorgverzekeraar alleen de zorg vergoedt die als ‘effectief’ wordt beschouwd en wettelijk is erkend in Nederland. Een behandeling die niet in Nederland beschikbaar is, is meestal géén verzekerde zorg. Het kan bijvoorbeeld ‘experimentele zorg’ betreffen. Internationaal erkende behandelingen die (nog) niet beschikbaar zijn in Nederland, worden wél vergoed (bijv. protonentherapie bij kanker).

Zorgverzekeraars beoordelen uw aanvraag tot behandeling in het buitenland volgens het principe ‘Wat we niet kennen, verzekeren we niet’. Voor aandoeningen waarvoor in Nederland géén erkende behandeling is, betekent het daarom meestal dat zorgverzekeraars een verzoek tot behandeling in het buitenland afwijzen. Dat kan bijvoorbeeld ‘experimentele zorg’ zijn.

Internationaal erkende behandelingen die (nog) niet beschikbaar zijn in Nederland, worden wél vergoed (bijv. protonentherapie bij kanker).

Soms is een behandeling wel erkend in Nederland, maar zijn de wachttijden voor de behandeling onverantwoord lang. De maximaal aanvaardbare wachttijd waarbinnen u zorg moet kunnen krijgen wordt de ‘treeknorm’ genoemd. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben hierover gezamenlijk afspraken gemaakt. Voor de geldende treeknormen, klik hier. Moet u te lang wachten, dan moet de zorgverzekeraar toestemming geven voor behandeling in het buitenland.

Maak altijd vooraf afspraken met uw zorgverzekeraar over de vergoedingen van een behandeling in het buitenland en leg deze schriftelijk vast.

Ongeplande zorg in het buitenland

U of een van uw naasten heeft een zeldzame aandoening en gaat bijvoorbeeld vanwege vakantie naar het buitenland. Wanneer u plotseling zorg nodig heeft in een ander EU-land, dan is er sprake van ‘ongeplande’ of ‘onverwachte’ zorg. Wat moet u doen ter voorbereiding op uw reis naar het buitenland of op onverwachte zorg in het buitenland?

  • Neem informatie mee over uw zeldzame aandoening en uw behandelaars wanneer u naar het buitenland reist. Klik hier voor het maken van een Engelstalig SOS-kaartje.
  • Maak gebruik van de European Health Insurance Card (EHIC). Op vertoon van dit kaartje heeft u recht op zorg volgens de wetgeving van het EU/EER-land waar u verblijft.
  • Bij veel zorgverzekeraars is de EHIC afgebeeld op de achterzijde van de zorgpas.
  • Mocht de EHIC niet afgebeeld staan op uw zorgpas, vraag er dan een aan bij uw zorgverzekeraar of via www.ehic.nl. Houdt er rekening mee dat u het na aanvraag enkele werkdagen duurt voordat u uw EHIC in huis heeft.
  • Heeft u geen EHIC of wordt u geweigerd? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Deze bepaalt de hoogte van de vergoeding op basis de tarieven die gelden in het land waar u verblijft. Dit betekent niet altijd een volledige vergoeding. Uw zorgverzekeraar heeft ook de mogelijkheid uw kosten te vergoeden op basis van uw zorgverzekering.
  • Een reisverzekering met dekking voor geneeskundige kosten kan voordelen hebben ten opzichte van uw (aanvullende) zorgverzekering. Raadpleeg hiervoor uw verzekeraar of klik kijk op de website van de Consumentenbond.

Zorg in het grensgebied

U woont in een grensgebied en u wilt in België of Duitsland behandeld worden. In een aantal gevallen wordt behandeling in een ziekenhuis in een grensgebied vergoed. Hieronder leest u hoe dit is geregeld en kunt u beoordelen wat voor uw situatie geldt.

Gecontracteerde zorgverleners in het buitenland

Sommige zorgverzekeraars hebben niet alleen afspraken gemaakt met zorgverleners in Nederland maar ook met een aantal zorgverleners in grensgebieden: België en Duitsland. Dit zijn zogenaamde ‘gecontracteerde zorgverleners’. De zorg bij gecontracteerde zorgverleners krijgt u vergoed volgens uw verzekeringsvoorwaarden. Raadpleeg uw zorgverzekeraar voor gecontracteerde zorgverleners in onze buurlanden België en Duitsland.

Niet-gecontracteerde zorgverleners in het buitenland

Zorgverleners waarmee zorgverzekeraars géén afspraken hebben gemaakt, zijn ‘niet-gecontracteerde zorgverleners’. Zorg bij niet-gecontracteerde zorgverleners kunt u op twee manieren vergoed krijgen:

  1. Vergoeding volgens uw verzekeringsvoorwaarden. Het is mogelijk dat u niet alle kosten vergoed krijgt. Raadpleeg uw zorgverzekeraar over uw vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.
  2. Vergoeding volgens de Europese Verordening (883/2004). Wanneer u een medische behandeling in het buitenland (binnen de EU/EER) wilt ondergaan, dan heeft u een S2 (E112) formulier nodig. U vraagt dit S2-formulier aan via de website van uw zorgverzekeraar of via een mailbericht met een verzoek tot toezending van het S2-formulier. Uw aanvraag stuurt u samen met de verwijzing van uw zorgverlener, het behandelplan en de kostenraming aan uw zorgverzekeraar. Wanneer uw zorgverzekeraar akkoord is, brengt de buitenlandse zorgverlener met dit formulier de kosten in rekening bij uw zorgverzekeraar. U hoeft deze kosten dan niet voor te schieten.

Belangrijke aandachtspunten

  • Vraag voor een behandeling van een niet-gecontracteerde zorgverlener in het buitenland altijd vooraf schriftelijk goedkeuring aan bij uw zorgverzekeraar.
  • De kosten voor een behandeling in het buitenland kunnen veel hoger zijn dan een zelfde behandeling in Nederland. informeer dus vooraf goed naar de kosten! Hiermee voorkomt u financiële tegenvallers achteraf.