>>>Uitgangspunten vergoedingen

Uitgangspunten vergoedingen

Vergoedingen zorg in het buitenland

 • Uw (basis)zorgverzekering biedt wereldwijde dekking voor in Nederland erkende behandelingen. Uw zorgverzekeraar vergoedt de kosten tot het in Nederland gangbare tarief. De kosten voor gezondheidszorg zijn in veel landen hoger dan in Nederland. Mogelijk krijgt u niet alle gemaakte kosten vergoed.
 • Alleen zorg binnen uw zorgverzekeringspakket (inclusief uw eventuele aanvullende verzekering) wordt vergoed.
 • U heeft altijd een verwijsbrief nodig.
 • De zorgverzekeraar verrekent de kosten altijd met uw eventueel nog openstaande eigen risico.
 • Mogelijk geldt in het land waar u behandeld wordt een eigen bijdrage voor de betreffende behandeling. De eigen bijdrage is voor uw eigen rekening en betaalt u aan de buitenlandse zorgverlener.
 • Let op! Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU kan gevolgen hebben voor uw vergoeding wanneer u daar een behandeling overweegt. Raadpleeg uw zorgverzekeraar voor meer informatie.
 • Raadpleeg uw polisvoorwaarden om te weten wat de zorgverzekeraar u vergoedt en onder welke voorwaarden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.
 • ‘Experimentele zorg’ in het buitenland (niet wettelijk erkende behandeling of een behandeling is onvoldoende ‘effectief’) wordt nooit vergoed. Wanneer uw behandeling in het buitenland ‘experimenteel’ is maar wel onderdeel van een betrouwbaar  wetenschappelijk onderzoek is (klinische trial), bespreek dan met uw zorgverlener of deelname aan dat onderzoek in Nederland tot de mogelijkheid behoort. Daaraan zijn geen kosten verbonden.
 • Voor geplande behandelingen in het buitenland heeft u vooraf toestemming nodig van uw zorgverzekeraar. De meeste zorgverzekeraars hebben hiervoor een S2-aanvraagformulier beschikbaar. Dit formulier stuurt u ingevuld terug naar de zorgverzekeraar samen met de verwijzing van uw medisch specialist of huisarts, het behandelplan en de kostenraming van de behandeling in het buitenland.
 • Wanneer uw zorgverzekeraar toestemming geeft voor uw behandeling in het buitenland, ontvangt u een E112-formulier (ofwel S2-formulier). De buitenlandse zorgverlener kan met dit formulier de kosten rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar declareren.

Géén vergoeding

Uw buitenlandse zorgkosten worden niet vergoed wanneer:

 • het experimentele (niet wettelijk erkende) zorg is;
 • u geen verwijsbrief heeft
 • de zorg buiten uw verzekeringspakket (inclusief eventuele aanvullende verzekering) valt.

Gedeeltelijke vergoeding

Uw buitenlandse zorgkosten worden gedeeltelijk vergoed wanneer:

 • u een naturapolis heeft en u behandeld wordt door een niet-gecontracteerde zorgverlener. Onverwachte extra kosten, bijvoorbeeld bij complicaties, zijn in dit geval een extra financieel risico.

Vergoeding geneesmiddelen in het buitenland

 • Uw Nederlandse recept voor geneesmiddelen is geldig in elk EU-land.
 • Met een buitenlands recept kunt u bij elke apotheek in Nederland terecht.
 • Uw recept moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Meer hierover staat op de website van het Nationaal Contactpunt  voor Grensoverschrijdende Zorg.
 • Op vertoon van uw European Health Insurance Card (EHIC) kunt u in het buitenlandgeneesmiddelen kopen tegen dezelfde voorwaarden en prijzen als patiënten die in het land wonen dat u bezoekt. Dit geldt alleen wanneer uw recept is voorgeschreven bij ongeplande zorg gedurende uw verblijf.
 • Voor recepten bij geplande zorg in het buitenland, waarbij voorafgaande aan uw verblijf toestemming is gegeven door uw zorgverzekeraar, gelden dezelfde regels en tarieven als voor patiënten in het land dat u bezoekt. De vergoeding is overeenkomstig met de wet- en regelgeving van het land waar u behandeld wordt.

Klachten over vergoedingen zorg en geneesmiddelen in het buitenland

Wanneer u het niet eens bent met de beoordeling van uw zorgverzekeraar, dan kunt u zich wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) .

Bent u het niet eens van de hoogte van uw vergoeding? Dan kunt u dit melden bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Overleg met uw Nederlandse zorgverlener welke mogelijke acties u eventueel gezamenlijk zou kunnen ondernemen richting uw zorgverzekeraar.