Disclaimer

Ondanks de grote zorg en aandacht die de VSOP aan het samenstellen van de tekst over zorg in het buitenand heeft besteed, is het mogelijk dat de gegeven informatie onjuist of onvolledig is. VSOP kan dan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website of van informatie die door derden via deze website bereikbaar is. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

De informatie over zorg  in het buitenland is van toepassing op de EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland

Auteursrechten

Het is niet toegestaan om auteursrechtelijk beschermde werken of andere informatie die op deze website beschikbaar is openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder de schriftelijke toestemming van VSOP.