Aandachtspunten

Voordat u voor een behandeling naar het buitenland gaat is er een aantal aandachtspunten. Lees deze goed door en onderneem actie als dat nodig mocht zijn.

 • Als u uw toekomstige behandeling in het buitenland met uw Nederlandse behandelaar bespreekt, vraag hem of haar dan nadrukkelijk advies in te winnen bij een collega of expertisecentrum verbonden aan een Europees Referentie Netwerk (ERN). Binnen zo’n ERN is namelijk veel kennis aanwezig over de kwaliteit van zorg in het buitenland, met name in Europa, maar ook daarbuiten.
 • Experimentele zorg in het buitenland wordt niet vergoed. De zorg/behandeling moet ’erkend’ en ‘effectief’ zijn.
 • Zorg die buiten uw zorgverzekeringspakket (inclusief eventuele aanvullende verzekering) valt wordt niet vergoed.
 • Neem op tijd contact op met uw zorgverzekeraar om er zeker van te zijn dat uw gewenste of noodzakelijk behandeling in het buitenland wordt vergoed. Vraag altijd vooraf schriftelijk toestemming voor uw behandeling bij uw zorgverzekeraar. Laat ook de hoogte van de vergoeding schriftelijk vastleggen door uw zorgverzekeraar. Uw kosten worden niet altijd volledig vergoed. U kunt hiermee onverwachte financiële tegenvallers voorkomen. Vraag facturen in het Engels ter voorkoming van taalproblemen.
 • Zorg voor een verwijzing van uw Nederlandse zorgverlener (medisch specialist, huisarts).
 • Maak afspraken met buitenlandse zorgverleners die verbonden zijn aan een ziekenhuis. Zorgverzekeraars vergoeden vaak alleen behandelingen en afspraken in een ziekenhuis. Een privé-kliniek valt daar vaak niet onder.
 • Wees bewust van de verrekening van de kosten met uw openstaande eigen risico.
 • Let op een eventuele eigen bijdrage voor de behandeling die u moet betalen in het buitenlandse ziekenhuis.
 • Wees bewust van eventuele andere extra kosten (bijvoorbeeld reiskosten en kosten ten gevolge van complicaties) die u in sommige gevallen zelf moet betalen .
 • Informeer altijd al uw Nederlandse zorgverleners over uw voorgenomen behandeling in het buitenland (huisarts, fysiotherapeut etc.).
 • Regel nazorg (bijvoorbeeld thuiszorg) via uw zorgverlener of uw zorgverzekeraar (in het buitenland en in Nederland).
 • Neem een geldige reisdocument, uw zorgpas ( zie ook bij EHIC) en uw verzekeringsgegevens mee.
 • Regel dat de buitenlandse zorgverlener ook uw (vertaalde) medisch dossier heeft. Net zoals uw buitenlandse zorgverlener u uw dossier van zijn behandeling moet geven, moet u er ook voor zorgen dat uw buitenlandse behandelaar inzicht heeft in uw medisch dossier uit Nederland.
 • Wees bewust van meer risico op besmetting met de ziekenhuisbacterie MRSA (bijvoorbeeld bij plaatsing katheter of infuus). Na verblijf in een buitenlands ziekenhuis worden patiënten bij opname in Nederland eerst geïsoleerd verpleegd en/of getest op de MRSA-bacterie.
 • Raadpleeg de website van het Nationaal Contactpunt grensoverschrijdende zorg (NCP) voor nadere informatie rondom medische behandelingen in het buitenland. Raadpleeg ook het Nationaal Contactpunt van het land waar u de behandeling wilt ondergaan.