>>Grensoverschrijdende zorg

Grensoverschrijdende zorg

U, uw gezins- of familielid heeft een zeldzame aandoening. In Nederland is er geen behandeling of specialist met kennis over deze aandoening. Daarom bent u bereid hiervoor naar het buitenland te reizen. Wanneer u voor zorg en behandeling naar het buitenland gaat, noemen we dat ‘grensoverschrijdende zorg’.

Veel patiënten doen dit uiteindelijk toch niet. Zij weten niet óf en hoe zij de zorg buiten Nederland kunnen krijgen. De wet- en regelgeving is erg complex. Ook is het vaak onduidelijk waar in Europa de  juiste zorg aanwezig is. Bovendien bestaat het risico dat de Nederlandse zorgverzekeraar een behandeling in het buitenland niet vergoedt. Wij helpen u graag een goede afweging te maken.