>Thema overzicht

Thema overzicht
 

Zeldzame aandoeningen

Zeldzame aandoeningen, Weesziekten, Weesgeneesmiddelen, Europees beleid, Nationaal Plan Zeldzame Ziekten, Belangenbehartiging, VSOP, Eurordis, Orphanet.

Bekijk overzicht

Grensoverschrijdende zorg

Cross border healthcare, Richtlijn 2011/24/EU, Nationaal contactpunt, Behandeling in het buitenland, Planbare zorg, Vergoeding, Toestemming zorgverzekeraar, S2 formulier.

Bekijk overzicht

Erfelijkheid & Zwangerschap

Erfelijkheidsonderzoek, Genetische diagnostiek, Klinisch geneticus, Dragerschapscreening, Prenataal onderzoek, 20 weken echo, Pre-implantatie Genetische diagnostiek.

Bekijk overzicht

Kwaliteit van zorg

Effectieve, Patiëntgerichte & Veilige zorg. Kwaliteit van zorg transparant, Klachten, Kwaliteitsstandaarden en behandelrichtlijnen, Toezicht, Juridische informatie.

Bekijk overzicht

Diagnose

Diagnose, Bloedonderzoek, Klinisch Chemisch, Beeldvormend onderzoek, Onbegrepen klachten, Zelftests, Next Generation Sequencing, Second Opinion.

Bekijk overzicht

Ziekenhuiszorg & Expertisecentra

Ziekenhuiszorg & Expertisecentra, Comprehensive care, Multidisciplinair team, Medische Specialistische Zorg, Coördinatie, Regie, Hoofdbehandelaar.

Bekijk overzicht

Behandeling

Behandeling, Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO), Keuze informatie, orgaantransplantatie, bloedtransfusie, Geïnformeerde toestemming.

Bekijk overzicht

Genees- & Hulpmiddelen

Genees- & Hulpmiddelen, Actueel medicatieoverzicht, Bijwerkingen, Beschikbaarheid, Vergoeding, Kosten, Weesgeneesmiddelen, Artsenverklaring, Compassionate use.

Bekijk overzicht

Zorg dichtbij

Zorg dichtbij, huisarts, tandarts, spoedzorg, wet maatschappelijke ondersteuning, gemeente, toegankelijkheid, chronisch zieken, wetgeving (WLZ, WMO), Persoonsgebonden Budget.

Bekijk overzicht

Eigen regie & Lotgenotencontact

Eigen regie & Lotgenotencontact, Ondersteuning, Zelfmanagement, Patientportaal, Elektronisch Patienten Dossier, Medisch dossier, Persoonlijk Gezondheidsdossier, Keuze zorgverzekering.

Bekijk overzicht

Kinderen & Jongeren

Kinderen, Jongeren, Jeugdgezondheidszorg, Bevolkingsonderzoek, Psychosociale ondersteuning, Onderwijs, Transitie, Lotgenotencontact.

Bekijk overzicht

Onderzoek

Onderzoek, Klinische trials, betrokkenheid van patiënten, kinderen.

Bekijk overzicht