>>>Aansluiting bij de ERN vanuit Nederland

Aansluiting bij de ERN vanuit Nederland

De Europese criteria en de Nederlandse overheidscriteria om erkend te worden als expertisecentrum zijn nauw met elkaar verbonden. Een voorbeeld: door de ERN’s worden voor bepaalde aandoeningen minimum patiënten aantallen vastgesteld. Deze minimum –aantallen gelden vervolgens ook in Nederland om als expertisecentrum erkend te kunnen worden. De erkenning als Nederlands expertisecentrum geldt voor een termijn van 5 jaar. In de Beleidsvisie Expertise Centra Zeldzame Aandoeningen (2021) vind u meer informatie.

Ook bestaat de mogelijkheid om als ‘associated partner’ deel uit te maken van een ERN.  Daarvoor gelden minder strenge eisen dan voor deelname als expertisecentrum. Dat geldt bijvoorbeeld voor centra in landen die te klein zijn om aan die criteria te voldoen. Er zijn geen Nederlandse ‘associated partners’.