>>ERN's

Europese Referentienetwerken (ERN's)

Europese Referentienetwerken (ERN's) zijn Europese netwerken van expertisecentra zeldzame aandoeningen (ECZA, hierna expertisecentra) die medische experts en onderzoekers verbinden die kennis bezitten over een specifieke zeldzame ziekte of zeer gespecialiseerde behandeling, in de hele Europese Unie. ERN's zijn zorgnetwerken die de toegang tot diagnose, zorg en behandeling verbeteren door hun expertise, kennis en middelen te delen en zo zorg en behandeling te begeleiden.